info@vitofnepal.org
977-1-4700575

Vitof News

17Jan 2017
Ropai Festival 2072

श्री सदस्य महानुभावहरु, गाउँ पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्च नेपाल । विषय : १९ औं वार्षिक साधारण सभा तथा १९ औं गाउँ पर्यटन दिवस सम्बन्धमा । महोदय, यस मञ्चको २० औं कार्यकारिणी समितिको वैठक मिति २०७२ साल असार २१ गतेका दिन मञ्चको...

Learn More
17Jan 2017
Ropai Festival 2072

श्री सदस्य महानुभावहरु, गाउँ पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्च नेपाल । विषय : १९ औं वार्षिक साधारण सभा तथा १९ औं गाउँ पर्यटन दिवस सम्बन्धमा । महोदय, यस मञ्चको २० औं कार्यकारिणी समितिको वैठक मिति २०७२ साल असार २१ गतेका दिन मञ्चको सचिवालय ज्याठामा बस्यो । ...

Learn More
17Jan 2017
Ropai Festival 2072

श्री सदस्य महानुभावहरु, गाउँ पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्च नेपाल । विषय : १९ औं वार्षिक साधारण सभा तथा १९ औं गाउँ पर्यटन दिवस सम्बन्धमा । महोदय, यस मञ्चको २० औं कार्यकारिणी समितिको वैठक मिति २०७२ साल असार २१ गतेका दिन मञ्चको सचिवालय ज्याठामा बस्यो...

Learn More
17Jan 2017
Village Tourism Day 2016

16th Village Tourism was celebrated in Nepal Tourism Board on 31 July 2012 from 1230 in the afternoon. The Forum and Nepal Tourism Board jointly published a book...

Learn More
17Jan 2017
Fam Trip to Chitlang Village

Compulsory Attend To, All Executive Committee Members VITOF-Nepal. Subject : Board Meeting This is to inform you that the board meeting of this Forum is scheduled to take...

Learn More
17Jan 2017
Village Tourism Day 2016

16th Village Tourism was celebrated in Nepal Tourism Board on 31 July 2012 from 1230 in the afternoon. The Forum and Nepal Tourism Board jointly published a book...

Learn More
17Jan 2017
Fam Trip to Barpak Village

Dear Members, VITOF-Nepal Village Tourism Promotion Forum association with Nepal Tourism Board is organising familiarization trip to Barpak Village...

Learn More
17Jan 2017
Fam Trip to Barpak Village

Dear Members, VITOF-Nepal Village Tourism Promotion Forum association with Nepal Tourism Board is organising familiarization trip to Barpak Village...

Learn More
17Jan 2017
Ropai Festival 2072

श्री सदस्य महानुभावहरु, गाउँ पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्च नेपाल । विषय : १९ औं वार्षिक साधारण सभा तथा १९ औं गाउँ पर्यटन दिवस सम्बन्धमा । महोदय...

Learn More
17Jan 2017
Fam Trip to Chitlang Village

Compulsory Attend To, All Executive Committee Members VITOF-Nepal. Subject : Board Meeting This is to inform you that the board meeting of this Forum is scheduled to take...

Learn More