info@vitofnepal.org
977-1-4700575

Ropai Festival 2072

श्री सदस्य महानुभावहरु, गाउँ पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्च नेपाल । विषय : १९ औं वार्षिक साधारण सभा तथा १९ औं गाउँ पर्यटन दिवस सम्बन्धमा । महोदय, यस मञ्चको २० औं कार्यकारिणी समितिको वैठक मिति २०७२ साल असार २१ गतेका दिन मञ्चको सचिवालय ज्याठामा बस्यो । सो वैठकद्वारा आगामी जुलाई ३१, २०१५ (31st July 2015) अर्थात मिति २०७२ साल श्रावण १५ गतेका दिन यस मञ्चको १९ औं वार्षिक…

श्री सदस्य महानुभावहरु, गाउँ पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्च नेपाल । विषय : १९ औं वार्षिक साधारण सभा तथा १९ औं गाउँ पर्यटन दिवस सम्बन्धमा । महोदय, यस मञ्चको २० औं कार्यकारिणी समितिको वैठक मिति २०७२ साल असार २१ गतेका दिन मञ्चको सचिवालय ज्याठामा बस्यो । सो वैठकद्वारा आगामी जुलाई ३१, २०१५ (31st July 2015) अर्थात मिति २०७२ साल श्रावण १५ गतेका दिन यस मञ्चको १९ औं वार्षिक…